CHÍNH SÁCH COOKIE

Thông tin về việc sử dụng cookie của chúng tôi

Website của chúng tôi sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trải nghiệm tốt hơn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và cũng giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình. Bằng cách tiếp tục truy cập trang web, bạn đã đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.

Một cookie là một tập tin nhỏ của các chữ cái và con số mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt của bạn hoặc ổ đĩa cứng máy tính của bạn nếu bạn đồng ý. Cookies chứa thông tin được chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn.

Chúng tôi sử dụng những cookie sau:

Strictly necessary cookies. Đây là những tập tin cookie được yêu cầu cho các hoạt động cho trang web của chúng tôi. Chúng bao gồm, ví dụ, cookies cho phép bạn đăng nhập vào khu vực an toàn của trang web, sử dụng một giỏ mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử.

Analytical/performance cookies. Chúng cho phép chúng ta nhận ra và đếm số lượng truy cập, xem cách người truy cập di chuyển xung quanh trang web khi họ sử dụng nó. Điều này giúp chúng tôi cải tiến cách trang web hoạt động, ví dụ, bằng cách đảm bảo rằng người dùng đang tìm kiếm những gì họ đang tìm kiếm một cách dễ dàng.

Functionality cookies. Chúng được sử dụng để nhận ra bạn khi bạn quay trở lại trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi có thể cá nhân hoá nội dung của chúng tôi cho bạn, chào đón bạn bằng tên và ghi nhớ sở thích của bạn (ví dụ, sự lựa chọn của bạn về ngôn ngữ hoặc khu vực).

Targeting cookies. Những cookie này ghi lại chuyến thăm của bạn đến trang web của chúng tôi, các trang và các liên kết bạn đã truy cập. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để làm cho trang web và các quảng cáo hiển thị trên đó phù hợp hơn với sở thích của bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba cho mục đích này.

 

Bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về từng cookie chúng tôi sử dụng và mục đích sử dụng của chúng tôi trong bảng sau:

Cookie

Name

Purpose

More information

__utma

Google Analytics

Sử dụng để phân biệt người dùng và các phiên truy cập. Cookie này được tạo ra khi thư viện javascript thực thi và không tồn tại cookie __utma nào tại thời điểm đó. Cookie này được cập nhật mỗi lần dữ liệu được gửi tới Google Analytics.

Việc sử dụng Cookies của Google Analytics trên website này 

Điều khoản chung về Quyền Riêng Tư

__utmb

Google Analytics

Sử dụng để xác định các phiên/lượt truy cập mới. Cookie này được tạo ra khi thư viện javascript thực thi và không tồn tại cookie __utmb nào tại thời điểm đó. Cookie này được cập nhật mỗi lần dữ liệu được gửi tới Google Analytics.

Việc sử dụng Cookies của Google Analytics trên website này 

Điều khoản chung về Quyền Riêng Tư

__utmc

Google Analytics

Không được sử dụng trong ga.js. Được tạo ra để sử dụng kết hợp với urchin.js. Trước đấy, cookie này được sử dụng kết hợp với cookie __utmb nhằm xác định mỗi phiên/lượt truy cập mới của người dùng.

Việc sử dụng Cookies của Google Analytics trên website này 

Điều khoản chung về Quyền Riêng Tư

__utmz

Google Analytics

Lưu trữ nguồn lưu lượng hoặc chiến dịch cho biết cách người dùng truy cập vào trang web. Cookie này được tạo ra khi thư viện javascript thực thi và được cập nhật mỗi lần dữ liệu được gửi tới Google Analytics.

Việc sử dụng Cookies của Google Analytics trên website này 

Điều khoản chung về Quyền Riêng Tư

__utmv

Google Analytics

Sử dụng để lưu trữ dữ liệu biến tùy chỉnh cấp người dùng. Cookie này được tạo ra khi một nhà lập trình sử dụng phương pháp _setCustomVar với một biến tùy chỉnh cấp người dùng. Cookie này cũng từng được sử dụng cho phương pháp _setVar không được khuyến khích. Cookie này được cập nhật mỗi lần dữ liệu được gửi tới Google Analytics.

Việc sử dụng Cookies của Google Analytics trên website này

Điều khoản chung về Quyền Riêng Tư

message

Facebook

Cookie này được dùng để nhận dạng người dùng có đăng nhập hay không. Cookie này chứa mã thông báo có thể được sử dụng để xác nhận trạng thái của người dùng.

 

akzo-dulux

Website

Cookie này được sử dụng để duy trì trạng thái của scrapbook của người dùng khi họ đã đăng xuất.

 

cc_cookie_accept

Cookie Acceptance

Cookie này được dùng để lưu trữ trạng thái người dùng chấp nhận sử dụng cookie.

 

 

Vui lòng lưu ý rằng các bên thứ ba (ví dụ bao gồm các mạng quảng cáo và các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài như các dịch vụ phân tích lưu lượng web) cũng có thể sử dụng các cookie mà chúng tôi không kiểm soát. Các cookie này có thể là các cookie phân tích và hiệu năng hoặc cookie quảng cáo.

Bạn có thể chặn các cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt cho phép bạn từ chối cài đặt tất cả hoặc một số cookie. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng các cài đặt trình duyệt của bạn để chặn tất cả các cookie (cả các cookie thiết yếu), bạn có thể sẽ không truy cập được tất cả nội dung trong trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chặn các cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt cho phép bạn từ chối cài đặt tất cả hoặc một số cookie. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng các cài đặt trình duyệt của bạn để chặn tất cả các cookie (cả các cookie thiết yếu), bạn có thể sẽ không truy cập được tất cả nội dung trong trang web của chúng tôi.