CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Trang này thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi AkzoNobel Decorative Coatings B.V cùng với các công ty chi nhánh khác (AkzoNobel, chúng tôi hoặc của chúng tôi) cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Chính sách quyền riêng tư này (cùng với Điều khoản sử dụng) quy định các điều khoản là cơ sở để chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập được, hoặc bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây để hiểu rõ thông tin của bạn sẽ được sử dụng như thế nào.

Khi sử dụng Trang của chúng tôi nghĩa là bạn chấp thuận việc chúng tôi xử lý những dữ liệu này và bạn đảm bảo rằng mọi dữ liệu bạn cung cấp là chính xác.

NHỮNG THÔNG TIN CHÚNG TÔI SỬ DỤNG

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng các dữ liệu như sal:

Thông tin bạn cung cấp hoặc trước đó đã cung cấp trên trang của chúng tôi bào gồm việc thông qua các tính năng tương tác. Điều này bao gồm (nhưng không giới hạn đối với) thông tin được cung cấp vào thời điểm bạn đăng ký vào trang web này, đăng ký các dịch vụ của chúng tôi, đăng ký tham dự hội thảo, gửi thông tin để yêu cầu các dịch vụ chi tiết hơn. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thêm thông tin khi bạn tham gia bất kì chương trình khuyến mãi nào trên trang web này được điều hành hoặc tài trợ của chúng tôi.

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ ghi nhận lại cuộc trò chuyện và tất cả thông tin trong cuộc trò chuyện đó.

Chúng tôi cũng có thể sẽ yêu cầu bạn hoàn thành các bảng khảo sát mà chúng tôi sử dụng với mục đích nghiên cứu thị trường, mặc dù bạn có quyền không tham gia trả lời.

Những chi tiết của việc bạn truy cập trang web này bam gồm, nhưng không giới hạn, dữ liệu lưu lượng, dữ liệu địa điểm, trang cá nhân và các dữ liệu trao đổi thông tin khác.

ĐỊA CHỈ IP

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về máy tính của bạn, bao gồm cả địa điểm của địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt, với mục đích quản trị hệ thống và báo cáo thông tin tổng hợp cho các nhà quảng cáo của chúng tôi. Đây chỉ là thống kê số liệu về các hành động duyệt web và mô hình của người dùng, và không xác định bất kỳ cá nhân cụ thể nào.

Cookies

Xin vui lòng xem Chính sách Cookie để biết thông tin về việc sử dụng cookie của chúng tôi.

Nơi chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn

Các dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển giao, và lưu giữ tại một địa điểm bên ngoài Khu vực Kinh tế châu u (EEA). Nó cũng có thể được xử lý bởi đội ngũ nhân viên làm việc cho chúng tôi ngoài EEA, một trong những công ty thành viên của chúng tôi hoặc cho một trong các cơ quan tiếp thị làm việc cho chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác (trực tiếp hoặc gián tiếp). Bằng việc gửi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn đã đồng ý với việc chuyển giao, lưu trữ và xử lý dữ liệu này.

BẢO VỆ THÔNG TIN

Tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên máy chủ an toàn của chúng tôi. Nơi chúng tôi cung cấp cho bạn (hoặc nơi mà bạn đã chọn) một mật khẩu cho phép bạn truy cập vào một số phần trên trang web của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất cứ ai.

Việc chuyển giao, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua trang web này được bảo đảm bằng các phương tiện và các biện pháp kỹ thuật thông thường hiện nay. Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin qua internet không phải là hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ làm những điều tốt nhất để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn cho dữ liệu của bạn trong quá trình truyền tải vào trang web của chúng tôi; với bất kỳ nguy cơ nào bắt nguồn từ phía bạn. Một khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng thủ tục chặt chẽ và tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn việc truy cập trái phép.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin về bạn cho những mục đích sau:

Để đảm bảo rằng nội dung từ trang web của chúng tôi được trình bày theo cách thức hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính của bạn.

Để liên lạc với bạn về các vấn đề liên quan đến hoạt động và kỹ thuật của việc sử dụng trang web.

Để cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi hoặc chúng tôi cảm thấy có thể bạn quan tâm, với sự đồng ý của bạn.

Để thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ những hợp đồng đã ký kết giữa bạn và chúng tôi.

Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của các dịch vụ chúng tôi cung cấp, khi bạn chọn làm như vậy.

Để thông báo cho bạn về những thay đổi trong dịch vụ của chúng tôi.

Là một tổ chức toàn cầu, dữ liệu chúng tôi thu thập có thể được chuyển đến các tổ chức thuộc AkzoNobel trên toàn thế giới.

Chúng tôi không tiết lộ thông tin về các cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo của chúng tôi, nhưng chúng tôi có thể cung cấp cho họ thông tin tổng hợp về người dùng. Đây là số liệu thống kê về các hành động duyệt web và mô hình của người dùng, và không xác định bất kỳ cá nhân cụ thể nào.

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm chúng tôi, bao gồm các công ty con của chúng tôi, công ty chúng tôi nắm giữ cổ phần và các công ty con của nó.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên thứ ba:

Nơi chúng tôi sử dụng các bên thứ ba để phát triển trang web và/hoặc duy trì nó và/hoặc cung cấp quảng cáo/tiếp thị và/hoặc lưu trữ hoặc các dịch vụ kỹ thuật khác.

Trong trường hợp mà chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho người bán hoặc người mua tiềm năng của doanh nghiệp hoặc tài sản đó.

Nếu chúng tôi hoặc tất cả tài sản của chúng tôi được mua lại bởi một bên thứ ba, trong trường hợp này, dữ liệu cá nhân được đặt dưới hoặc kết hợp với Chính Sách Bảo Mật sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao.

Nếu chúng tôi có nghĩa vụ phải tiết lộ hay chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ với bất kỳ nghĩa vụ pháp lý, hoặc để thi hành hoặc để áp dụng Điều khoản sử dụng của chúng tôi và các thoả thuận khác; và các thoả thuận khác; hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản, hoặc sự an toàn của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, hoặc những người khác. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và các tổ chức khác nhằm mục đích bảo vệ gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI DÙNG

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị. Chúng tôi thường sẽ thông báo cho bạn (trước khi thu thập dữ liệu của bạn) nếu chúng tôi có ý định sử dụng dữ liệu của bạn hoặc nếu chúng tôi có ý định tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cho các mục đích như vậy trong mỗi trường hợp ngoài phạm vi sử dụng của bạn trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể thực hiện quyền của mình để ngăn chặn xử lý thông tin bằng cách kiểm tra hộp thư trên hệ thống mà chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể thực hiện quyền bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại customer.care.sg@akzonobel.com

CÁC TRANG CỦA BÊN THỨ BA

Trang web của chúng tôi, có thể bất cứ lúc nào, chứa các liên kết đến và đi từ các trang web của các đối tác, các nhà quảng cáo và các chi nhánh của chúng tôi. Nếu bạn truy cập một liên kết đến các trang web này, xin vui lòng lưu ý rằng các trang web có các chính sách bảo mật riêng của họ và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những chính sách này. Vui lòng kiểm tra các chính sách trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân vào các trang web trên.

TRUY CẬP THÔNG TIN

Căn cứ vào Chính sách Bảo mật, bạn có quyền được biết liệu chúng tôi có nắm giữ thông tin về bạn, và nếu chúng tôi giữ thông tin, bạn có quyền truy cập vào thông tin đó và yêu cầu thông tin phải được sửa chữa nếu nó không chính xác. Bạn cũng có quyền có dữ liệu cá nhân của bạn khi nó bị xóa hoặc bị chặn nếu các xử lý đó là vi phạm với pháp luật về sự riêng tư.

THỜI HẠN LƯU TRỮ

Nói chung, chúng tôi sẽ không giữ lại các dữ liệu thu thập được thông qua trang web này lâu hơn cần thiết, hoặc lâu hơn các điều khoản pháp luật quy định.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bất kỳ thay đổi nào của chúng tôi đối với Chính sách Bảo mật trong tương lai sẽ được đăng trên trang web này và trong điều kiện thích hợp, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng e-mail.

LIÊN HỆ

Các câu hỏi, ý kiến ​​và yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật này được hoan nghênh và sẽ được gửi đến info.vn@akzonobel.com

AkzoNobel Decorative Coatings B.V. là một công ty đăng ký ở Hà Lan với số công ty 28080295 và trụ sở đăng ký tại Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Hà Lan.

Công ty TNHH Sơn Akzo Nobel Việt Nam
Lầu 12, tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi,
72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Hồ Chí Minh, Việt Nam